Upptäcker

336 - Upptäcker   (156/365)
 
Diesel är på upptäcksfärd, vad kan finnas här tro?
Han hoppades nog på något annat än trädgårdsavfall :-)