Karakteristisk

179 - Karakteristisk   (180/365)
 
En karakteristisk bild på Diesel - uppflugen på en sten